Gofynion Hyfforddiant ar gyfer Adnewyddu Trwyddedau

1Nodwch pa un o’r canlynol sy’n berthnasol i chi* 

2A ydych yn aelod o unrhyw gorff proffesiynol sy’n gysylltiedig â’r Sector Rhent Preifat (e.e. RLA, UKALA, RICS) * 

3Os ydych, dewiswch Gyrff Proffesiynol o’r rhestr isod 

4Os na chaiff ei restru uchod, nodwch yma 

5Pa hyfforddiant cychwynnol gawsoch chi i gael trwydded?* 

6Sut rydych chi’n dysgu orau?* 

7Pa elfennau o’r hyfforddiant ar-lein ydych chi’n eu hystyried sy’n ddefnyddiol? 

8Os na chaiff ei restru uchod, nodwch yma 

9Pa rai o’r dyfeisiau canlynol byddech yn eu defnyddio fel arfer i gwblhau hyfforddiant ar-lein 

10Dewiswch y dulliau dysgu rydych yn eu ffafrio* 

11Pa rai o’r dewisiadau hyfforddiant ail-drwyddedu canlynol sy’n apelio atoch fwyaf?* 

12Beth yw eich reswm am ddewis yr uchod? 

13I’n helpu i ddeall eich anghenion hyfforddi yn iawn, dewiswch y pynciau rydych yn eu ffafrio o’r rhestr isod* 

14A oes unrhyw feysydd pwnc nad ydynt wedi eu rhestru uchod yr hoffech eu gweld yn rhan o’r cynigion hyfforddiant? 

15Pa rai o’r deunyddiau cwrs canlynol fyddai o fudd i chi i’ch helpu i ddiweddaru eich gwybodaeth o gynnwys y cyrsiau ar ôl eu cwblhau?* 

16A oes gennych sylwadau eraill? 

* This field is required.

 

Dewiswch nifer ag y dymunwch

 

Dewiswch nifer ag y dymunwch

 

Mae DPP yn opsiwn sy'n caniatáu i ofynion hyfforddiant gael eu cwblhau mewn fformat modiwlaidd

 

Dewiswch nifer ag y dymunwch

 

Dewiswch nifer ag y dymunwch